Kvaternion - Časopis o matematice pro aplikace 

Časopis o matematice pro aplikace

Vydává Ústav matematiky FSI VUT v Brně

ISSN 1805-1324 (Print)
ISSN 1805-1332 (On-line)
Evidenční ­čí­slo Ministerstva kultury: MK ČR E 20516

Zaměření časopisu:

Časopis Kvaternion je určen čtenářům se širším zájmem o aplikace matematiky. V časopise jsou uveřejňovány odborné i populárně vědecké články, zajímavé materiály ke studiu, pedagogické náměty, vybrané studentské práce, případně i některé zprávy a informace. Snahou redakční rady je dosáhnout pestrosti a rozmanitosti námětů při vyváženém obsahu. Časopis slouží také v přiměřené míře studentům matematických oborů na Vysokém učení technickém v Brně a na dalších vysokých školách v ČR.

Jazyk:

Čeština, slovenština, v odůvodněných případech angličtina.

Obvyklá struktura časopisu:

Kontakt:

e-mail: kvaternion@fme.vutbr.cz


Ústav matematiky FSI VUT v Brně | AMathNet | Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně