Kvaternion - Časopis o matematice pro aplikace 

Aktuální číslo

Zde jsou ke stažení elektronické verze článků publikovaných v aktuálním čísle časopisu. Články vyšlé v předešlých letech jsou k dispozici v záložce 'Archív'.

2022/1-2 (kompletní verze k tisku)

Odborné a přehledové články

Studentské články

Úlohy z matematických soutěží


Ústav matematiky FSI VUT v Brně | AMathNet | Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně