Kvaternion - Časopis o matematice pro aplikace 

Aktuální číslo

2015/1-2 - Alexander Ženíšek 80 (pdf)

Odborné články

Přehledové články

Příspěvky z konferencí a seminářů

Miscellenea


Ústav matematiky FSI VUT v Brně | AMathNet | Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně