Kvaternion - Časopis o matematice pro aplikace 

Archív

Zde jsou ke stažení všechny články vyšlé v časopise Kvaternion v předešlých letech.

2022/1-2 (kompletní verze k tisku)

Odborné a přehledové články

Studentské články

Úlohy z matematických soutěží

2021/1-2 (kompletní verze k tisku)

Odborné a přehledové články

Studentské články

Úlohy z matematických soutěží

2020/1-2 (kompletní verze k tisku)

Odborné a přehledové články

Studentské články

Úlohy z matematických soutěží

2019/1-2 (kompletní verze k tisku)

Odborné a přehledové články

Studentské články

Úlohy z matematických soutěží

2018/1-2 (kompletní verze k tisku)

Odborné a přehledové články

Studentské články

Úlohy z matematických soutěží

2015/1-2 - Alexander Ženíšek 80 (pdf)

Odborné články

Přehledové články

Miscellenea

2014/2 - Aplikovaná algebra pro inženýry (pdf)

Přehledové články

Miscellenea

2014/1 - Aplikovaná matematika  (pdf)

Odborné články

2013/2 - Aplikovaná matematika (pdf)

Odborné články

Přehledové články

Příspěvky z konferencí a seminářů

Miscellenea

2013/1 - Aplikovaná matematika (pdf)

Odborné články

Přehledové články

Miscellenea

2012/2 - Aplikovaná matematika Ostravice 2012 (pdf)

Odborné články

Přehledové články

Miscellenea

2012/1 - Aplikovaná matematika Pavlov 2011 (pdf)

Odborné články

Přehledové články

Příspěvky z konferencí a seminářů

Miscellenea


Ústav matematiky FSI VUT v Brně | AMathNet | Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně