Kvaternion - Časopis o matematice pro aplikace 

Archív

2012/1 - Aplikovaná matematika Pavlov 2011 (pdf)

Odborné články

Přehledové články

Příspěvky z konferencí a seminářů

Miscellenea

2012/2 - Aplikovaná matematika Ostravice 2012 (pdf)

Odborné články

Přehledové články

Příspěvky z konferencí a seminářů

Miscellenea

2013/1 - Aplikovaná matematika (pdf)

Odborné články

Přehledové články

Příspěvky z konferencí a seminářů

Miscellenea

2013/2 - Aplikovaná matematika (pdf)

Odborné články

Přehledové články

Příspěvky z konferencí a seminářů

Miscellenea

2014/1 - Aplikovaná matematika  (pdf)

Odborné články

Přehledové články

Příspěvky z konferencí a seminářů

Miscellenea2014/2 - Aplikovaná algebra pro inženýry (pdf)

Odborné články

Přehledové články

Příspěvky z konferencí a seminářů

Miscellenea
Ústav matematiky FSI VUT v Brně | AMathNet | Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně