Kvaternion - Časopis o matematice pro aplikace 

Redakční rada


Ústav matematiky FSI VUT v Brně | AMathNet | Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně