Kvaternion - Časopis o matematice pro aplikace 

Redakční rada

Vedoucí redaktor:
Miroslav Kureš
Členové:
Jan Čermák, Miloslav Druckmüller, Pavel Řehák, Josef Šlapal, Jiří Šremr, Petr Vašík


Ústav matematiky FSI VUT v Brně | AMathNet | Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně