Kvaternion - Časopis o matematice pro aplikace 

Pro autory

Doporučený formát příspěvků: Pokud možno, použijte styl dokumentu Kvaternion.


Ústav matematiky FSI VUT v Brně | AMathNet | Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně